Friday, November 14, 2014

ക്ഷേത്രാചാര ചടങ്ങുകള്‍

ക്ഷേത്രാചാര ചടങ്ങുകള്‍

Puthuparamb Temple Thalavady എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ. **********************
കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്നതും അറിയപ്പെടാത്തതുമായ അമ്പലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്് ഇവിടെ പ്രതിപാതിക്കുന്നത്.
അമ്പലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
*************************
അമ്പലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ കൈകണക്ക് ശരിയാവണം. എന്നാല്‍ വീടിന് കൈകണക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല. തിടപ്പള്ളി, ശ്രീകോവില്‍, മുഖമണ്ഡപം, ബലികല്ല്, ഊട്ടുപുര, കൂത്തമ്പലം, കൊടിമരം, ചുറ്റുമതില്‍ ഇവയെല്ലാം കൂത്തമ്പലത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വാസ്തുവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രത്യേക അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നാലമ്പലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് തെക്കേ മുറിയില്‍ ഗണപതിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും. വടക്കുഭാഗത്തായി പ്രസാദ വിതരണം കിഴക്ക് വടക്കായി കലവറ എന്നിവ കൂടി ചേര്‍ന്നതാണ് നാലമ്പലം. മുഖമണ്ഡപം ശ്രീകോവിലിന് മുമ്പിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മുഖമണ്ഡപത്തില്‍ കൊത്തുപണി ശാസ്ത്രമറിയുന്ന തച്ചന്‍ തീരുമാനിക്കും. ദേവനനുസരിച്ചാണ് ശില്പങ്ങള്‍ തായ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. അമ്പലത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂര വ്യാസാര്‍ദ്ധത്തില്‍ വേണം കഴുക്കോല്‍ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍. എന്നാല്‍ വീടിന് 45 ഡിഗ്രി ചെരിവ് വേണം. അമ്പലങ്ങളുടെ ചുമരുകളുടെ വണ്ണം ചുരുങ്ങിയത് 6 സെ.മീ. മുതല്‍ 54 സെ.മീ. വരെ ആവാം. അതായത് 2 മുതല്‍ 18 വിരല്‍ വരെ.
ക്ഷേത്രാചാര ചടങ്ങുകള്‍
**********************
ക്ഷത്രം മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതീകമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കേരളീയ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അകത്തെ ബലിവട്ടം, നാലമ്പലം, വിളക്കുമാടം, പുറത്തെ പ്രദക്ഷിണവഴി, പുറം മതിൽ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രകാരങ്ങളുണ്ടാവും.

Puthuparamb Temple Thalavady എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ. ദേവന്റെ സ്ഥൂലശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്ര ശിൽപ്പം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലുള്ള ദേവ പ്രതിഷ്ഠയും അതിനടിയിലുള്ള ഷഡാധാര പ്രതിഷ്ഠയും ദേവന്റെ സൂക്ഷ്മശരീരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉഷപൂജ , ഏതൃത്തപൂജ, പന്തീരടി പൂജ, ഉച്ചപൂജ, അത്താഴപൂജ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു പൂജകളാണുണ്ടാവുക.
ബ്രാഹ്മമ മുഹൂർത്തത്തിൽ ശംഖനാദത്തോടും വാദ്യഘോഷത്തോടും കൂടി പള്ളിയുണർത്തുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുന്നു. കുളിയും പ്രാതഃസന്ധ്യ വന്ദനാദികളും കഴിഞ്ഞ് മേൽശാന്തി തറ്റുടുത്ത്, കാലുകഴുകി ആചമിച്ച്, ജപിച്ചു തളിച്ച്, തിരുനടയിൽ വന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്തും മണിയടിച്ച് നട തുറക്കുന്നു.
അകത്തു കടന്നാൽ മേൽശാന്തി ആദ്യം വിളക്കു തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് തലേദിവസം അണിയിച്ച മാലകളും പൂജിച്ച പുഷങ്ങളും മാറുന്നു. വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഇവ മാറ്റുന്നതിനു മുമ്പു നടത്തുന്ന ദർശനത്തിന് നിർമ്മാല്യ ദർശനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിർമ്മാല്യ ദർശനം അതിവിശിഷ്ടമായി ഭക്തജനങ്ങൾ കരുതുന്നു.
Puthuparamb Temple Thalavady എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ. നിർമ്മാല്യം മാറ്റിയതിനു ശേഷം എണ്ണയാടി, ഇഞ്ച, വാകപ്പൊടി ഇവകളാൽ ദേവനെ തേച്ചു കുളിപ്പിക്കുന്നു. തീർത്ഥമുണ്ടാക്കി അഭിഷേകാദികളും അലങ്കാരങ്ങളും ചെയ്തു മലർനിവേദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷഃപൂജ തുടങ്ങുകയായി. ഉഷഃപൂജയും ഏത്യത്തപൂജയും കഴിഞ്ഞാൽ ശീവേലി എന്ന ചടങ്ങു നടക്കുന്നു. ദേവൻറെ പാർഷദൻമാർക്കും ദ്വാസ്ഥന്മാർക്കും പരിവാരങ്ങൾക്കും ധ്വജശേഖരൻമാർക്കും ബലിതൂവുന്ന ഈ ചടങ്ങോടു കൂടി രാവിലത്തെ പൂജകൾ അവസാനിക്കുന്നു.
പിന്നീട് നടത്തുന്ന പൂജയ്ക്കാണ് പന്തീരടി എന്നു പറയുന്നത്. നിത്യനവകവും അഞ്ചു പൂജകളുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പന്തീരടിക്കാണ് നവകം പൂജിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. നവകമെന്നത് ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഒൻപത് സംഖ്യയുടെ കൂട്ടമെന്നാണിതിൻറെ അർഥം.
പിന്നെ ഉച്ചപൂജ. അതിനു ശേഷം ഉച്ചശീവേലിയോടു കൂടി മദ്ധ്യാഹ്നം വരെയുള്ള പൂജകൾ സമാപിക്കുന്നു.

Puthuparamb Temple Thalavady എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോ. വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന സായാഹ്ന പൂജകൾ രാത്രി എട്ടുമണിവരെയുണ്ടാകും. പ്രദോഷ ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യക്ക് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രദോഷ പൂജയോടൊപ്പം അഭിഷേകവും പതിവുണ്ട്. മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് അഭിഷേകം പതിവില്ല. ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം അത്താഴപൂജയും അതു കഴിഞ്ഞാൽ അത്താഴ ശീവേലിയും നടത്തി നട അടയ്ക്കുന്നതോടെ ഒരു ദിവസത്തെ പൂജാക്രമം അവസാനിക്കുന്നു.
മഹായജ്ഞങ്ങൾ
*************
ദേവൻറെ പേരിൽ ആഹുതി അർപ്പിച്ച് അഭിഷ്ട വരങ്ങൾ തേടുന്ന ചടങ്ങാണ് യജ്ഞം. മഹായജ്ഞങ്ങൾ അഞ്ചാണ്. ബ്രഹ്മയജ്ഞം, ദേവയജ്ഞം, ഋ ഷിയജ്ഞം, നരയജ്ഞം, ഭൂതയജ്ഞം.

ഓരോ യജ്ഞത്തിനും ഓരോ ദേവന്മാരെയാണ് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ബ്രഹ്മ യജ്ഞത്തിന് മഹേശ്വരനും ,നരയജ്ഞത്തിന് വിഷ്ണുവും ,ഋ ഷി യജ്ഞത്തിന് ബ്രഹ്മാവും, ദേവ യജ്ഞത്തിന് അഗ്‌നിയും ,ഭൂതയജ്ഞത്തിന് വരുണനും ആണ് ദേവന്മാർ.
ബ്രഹ്മ യജ്ഞത്തിൽ ഈശ്വരനും ജീവനും തമ്മിലുള്ള വിനിമയ ബന്ധം അഥവാ ആത്മജ്ഞാനമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത്.
ദേവ യജ്ഞത്തിൽ ഗുണകർമ്മ സ്വഭാവങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും പവിത്രതയും ഉദാരതയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുക.
കരുണാ പൊരൊക്ഷ്വമായ ജീവിത നയം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ആണ് ഋ ഷി യജ്ഞത്തിൻറെ അർത്ഥം.
മനുഷ്യനിൽ ദേവത്വം വളർത്തുക. വിശ്വമാനവ സൗഖ്യം ലക്ഷ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് നരയജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്.
ഭൂത യജ്ഞത്തിൻറെ അർത്ഥം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണമാണ്. സകല ജീവജാലങ്ങളോടും സദ്ഭാവനയോടും കൂടി പെരുമാറുകയും അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം.
ഈ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അഞ്ച് ആദർശങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മഹത്തരമാക്കുന്ന പഞ്ചശീലങ്ങളാണ്. ഈ പഞ്ചശീലങ്ങളെ ജീവിത ചര്യയുടെയും സാമുദായിക വ്യവസ്ഥയുടെയും വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളിലായി തരംതിരിക്കുന്നു.
ശരീര സംരക്ഷണം, മാനസിക ആരോഗ്യം, കുടുംബം, സമുദായം, ധർമ്മം, അദ്ധ്യാത്മികം എന്നിവ കൂടാതെ സാർവഭൗമമായ പഞ്ചശീലങ്ങളുമുണ്ട്.
ഐക്യം, സമത്വം, സംഗബദ്ധത, സഹിഷ്ണുത, ഉദാരനിഷ് ഠ എന്നിവയാണ് സാർവ ഭൗമമായ പഞ്ച ഭൂതങ്ങൾ.

  • V P Sujeendra Babu നിർമ്മാല്യ ദർശനം
    ബ്രാഹ്മമ മുഹൂർത്തത്തിൽ ശംഖനാദത്തോടും വാദ്യഘോഷത്തോടും കൂടി പള്ളിയുണർത്തുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ദിനം ആരംഭിക്കുന്നു. കുളിയും പ്രാതഃസന്ധ്യ വന്ദനാദികളും കഴിഞ്ഞ് മേൽശാന്തി തറ്റുടുത്ത്, കാലുകഴുകി ആചമി

No comments:

Post a Comment